- 22 lời phát nguyện Phật tử của Ambekar?

Xin thầy cho biết 22 lời phát nguyện Phật tử của Ambekar?

TNT: Thông thường, một người được gọi là Phật tử chính thức ngay sau khi phát nguyện trở về sống nương tựa theo đức Phật, giáo pháp và Tăng đoàn của ngài, và tuyên thệ sống theo năm nguyên tác đạo đức. Trong tác phẩm nổi tiếng của mình, Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài (The Buddha and His Dhamma, tr. 451), Ambedkar đã triển khai thành 22 điều tuyên thệ Phật tử để giúp cho giới tử hiểu đại cương về đạo Phật, những gì theo và không theo. Vì phần lớn những người đổi đạo có đạo gốc là Ấn Độ giáo (Bà-la-môn giáo ngày xưa) nên nội dung của 22 lời tuyên thệ này nhắm vào việc từ bỏ một cách có ý thức hệ thống thần linh và tín ngưỡng của tôn giáo này, một khi trở thành Phật tử. 22 điều đó là:

1. Không thừa nhận (tam thể thượng đế) Brahma, Vishnu và Mahesh Siva là thượng đế hay các thần; không nên tôn thờ và tín ngưỡng họ.

2.Không thừa nhận Rama và Krishna là các thần; không nên tôn thờ và tín ngưỡng họ.

3. Không thừa nhận và tôn thờ các thần và nữ thần Ấn giáo.

4. Không tin vào học thuyết Thượng đế tái sanh (dưới nhiều hình thức của các vị tiên tri).

5. Không tin rằng đức Phật là tái sanh của thần Vishnu và hãy xem đây là lối tuyên truyền sai lầm phát xuất từ sự điên rồ.

6. Không tiến hành lễ Shraddha (śraddha) và không cúng cơm sữa trong chén đất sét (pindadana) (cho người chết). (Ghi chú: Shraddha là lễ cúng cơm sữa và nước liên tục 13 ngày kể từ khi một người thân qua đời).

7. Không mời các tu sĩ bà-la-môn tiến hành các nghi lễ Phật giáo.

8. Không làm các điều gì có hại đến đạo Phật.

9. Tin vào nguyên lý rằng mọi người đều bình đẳng

10. Khuyến khích và chủ xướng học thuyết bình đẳng (của đức Phật).

11. Sống theo bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tin tấn, chánh niệm và chánh định.

12. Thực hành mười ba-la-mật.

13. Trang trải tình thương đến mọi loài.

14. Không trộm cắp.

15. Không nói sai sự thật.

16. Không ngoại tình.

17. Không uống rượu.

18. Phải sống phù hợp với đạo đức (giới), tình thương (từ) và trí tuệ (trí).

19. Từ bỏ tôn giáo cũ của mình là Ấn Độ giáo, một tôn giáo đi ngược lại với tiến hoá của nhân loại, dựa trên bất bình đẳng; và chấp nhận đạo Phật.

20. Xác tín rằng đạo Phật là giáo pháp cao thượng.

21. Tin tưởng học thuyết (nghiệp và) tái sanh.

22. Long trọng tuyên bố rằng từ nay cho đến trọn đời tôi sẽ sống theo lời Phật dạy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét