- BỐN LOẠI BẠN PHẢI XEM LÀ BẠN CHÂN THẬT.

Trong ngũ giới, giới thứ tư là cấm nói dối, tức là tạo ra ảo cảnh qua lời nói để lừa dối – chuyện không nói có, chuyện có nói không; hoặc nói xấu sau lưng làm mất uy tín người khác hoặc nói lời độc ác, rủa xả thô tục trước mặt người; nói thêu dệt chuyện bé xé ra to, cường điệu trong đa nghi tưởng tượng, nói lưỡi hai chiều như đòn xóc có hai đầu nhọn, hiểm độc hơn rắn rết.
Trong tam nghiệp, khẩu nghiệp đứng hàng thứ nhì nên tội lỗi do khẩu nghiệp tạo ra vốn không nhỏ. Tất cả mọi sự gian dối, dù là sự gian dối với mục đính hành thiện đều có sự “hậu báo” của nó.

Nếu ai nói trong đời người chúng ta chưa từng kết giao với những người bạn chân thật! Nếu đúng như vậy thì chính là hậu báo của các nhân giả dối trước đó, một là chúng ta chỉ kết giao với hàng “tổn hữu, ác đảng” thầy tà bạn dữ, kết bè kết đảng gây hại cho người khác; hai là chúng ta không thường quán chiếu xét soi về “lẽ thật” trong nội tại khi độc cư hay lúc sống một mình – tâm ý chúng ta luôn hướng cầu ra thế sự ngoại vật nên không tìm thấy cái chân thật chung quanh.

=> Bài Học Nửa Đời

TÂM BÌNH CẢNH CŨNG BÌNH

Một trong những điều cần giữ nhất nơi trái tim mình đó là sự bình yên. 

Trải nghiệm từng bước chân chậm rãi trên con đường yên ả, ta thấy lòng mình vui lạ, có gì đó ấm áp & an toàn như được về nhà.