- Hoán Đổi

Một bữa nọ, hai Thầy trò ngồi nói chuyện với nhau:

- Đệ tử: Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ đúng không?
Thầy: Không đúng!
- Đệ tử: Rõ ràng có câu “buông bỏ tất cả” đấy thôi?
Thầy: “Buông bỏ tất cả” để làm gì?