=>> Tư Duy Nào Giúp Bạn Thành Công?

Nếu coi thành công hay hạnh phúc là kết quả của 1 hệ phương trình gồm nhiều biến, thì Mindset là lăng kính lọc những thông tin ta tiếp nhận hằng ngày để ra được những biến đó. Vậy, biến có giá trị lớn hay nhỏ, mang dấu âm hay dương (tích cực hay tiêu cực), là hằng biến hay không (có thay đổi hay không) là dựa vào loại lăng kính mà chúng ta dùng để nhìn thế giới. 


Có hai loại Mindset: Fixed Mindset (Tư duy cố định) và Growth Mindset (Tư duy phát triển). 
Lấy bối cảnh bạn vừa nhận kết quả của bài kiểm tra cho môn mà bạn rất thích: 5 điểm. Sẽ có hai chiều hướng mà bạn có thể sẽ đi theo. Nếu bạn có Fixed mindset, bạn sẽ nghĩ rằng “Khả năng của mình chỉ có thế thôi.”, “Đề khó thế thì mình có từng đây điểm cũng là điều dễ hiểu”, hay “Mình thật ngu dốt! Có quá nhiều người giỏi hơn mình. Mình có cố gắng nữa cũng phí công thôi.”, và bạn cảm thấy thất vọng về bản thân, thấy cuộc đời thật bất công hay tệ bạc với bạn. Ngược lại, nếu bạn có Growth mindset, bạn lại nghĩ “Chà, mình phải xem mình đã sai ở đâu để lần sau không mắc lỗi ấy nữa”, “Mình phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn điểm cao hơn”, và bạn cảm thấy thú vị, kích thích vì gặp phải bài kiểm tra khó.

=>> Cách dịch: “Thiên thượng thiên hạ..."

 Cách dịch: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” – liệu có đúng?

Nhân mùa Phật đản về, tôi xin đề cập đến một câu nói của Thái tử Tất Đạt Đa khi mới đản sinh (Người học kinh điển phải hiểu rõ câu này - nếu có, thì phải là câu được nói khi Thái tử đã chứng đắc quả vị Phật - sau 49 ngày ngồi tĩnh lặng "khám phá & thanh lọc thân, tâm" dưới cội cây Bồ đề.  Thần thánh, huyền thoại hóa Thái tử "biết rằng hoàng namTất-đạt-đa có năng lục xuất chúng" khi còn tại gia, chính là phạm giới vọng ngữ, là sự chướng ngại, phủ nhận phương pháp tìm cầu chân lý, đạo lộ giải thoát & năng lực giác ngộ của Ngài & của loài người "Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã vi tôn"), và được dịch sang tiếng Việt là “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.


Chúng ta không bàn đến thời điểm câu nói này ra đời có hợp lý hay không, hay mang tính hư cấu? vì trong sự tích về đức Phật Thích Ca, cho rằng câu nói này do chính Thái tử Tất Đạt Đa thốt ra khi mới chào đời; một số nhà nghiên cứu nhận định điều ấy cần xét lại, vì với một học thuyết phi thần như Phật giáo, thì những điều tuyên truyền mang tính chất thần thoại như thế chắc hẳn do đời sau thêm vào. (phần này quý vị có thể xem thêm chú thích bên dưới (1), bài viết này không đi sâu).