- Những nguy hại từ trạm phát sóng BTS

Song ngữ: (The Hazards of Base Transceiver Stations)
Trạm thu phát sóng di động (BTS) là một hệ thống cho phép truyền dữ liệu giữa các nhà cung cấp mạng và các thiết bị di động hoặc thiết bị không dây, chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính xách tay sử dụng Internet không dây. Một trạm BTS thường sử dụng tần số vô tuyến để nhận và truyền dữ liệu.

Chức năng

Một trạm thu phát gốc, cũng có thể gọi là một cấu trúc viễn thông, có thể là một cột điện độc lập hoặc trên một công trình kiến trúc. Trên cột điện hoặc công trình kiến trúc là một ăng-ten. Trạm hoạt động như một radio hai chiều, sử dụng máy phát công suất thấp để tạo điều kiện thông tin liên lạc giữa các thiết bị di động và mạng lưới rộng lớn hơn.

Bức xạ
Trạm thu phát sử dụng tần số vô tuyến (RF) bức xạ để truyền và nhận dữ liệu. Khí thải phóng xạ là nguyên nhân chính gây tác động tới sức khỏe của con người. Tại Mỹ, một số nghiên cứu đã được tiến hành để đo mức độ ảnh hưởng của tần số vô tuyến tới sức khỏe của con người.

Những nguy hại đối với sức khỏe con người

Có một số bất đồng giữa cộng đồng khoa học về việc trạm thu phát gốc phát ra bức xạ đủ để gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của con người. Tiếp xúc lâu dài với bức xạ ở mức không an toàn có thể ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, bao gồm tăng nguy cơ ung thư phổi và da, gây đau đầu và rối loạn giấc ngủ. Tiếp xúc kéo dài với mức độ cao của tần số vô tuyến cũng có thể gây vô sinh ở nam giới, như tinh hoàn đặc biệt dễ bị bức xạ.

Những hạn chế
Với số lượng người sử dụng điện thoại di động liên tục gia tăng, nhu cầu bổ sung thêm các trạm thu phát để mở rộng phạm vi trên thế giới ngày càng nhiều. Vấn đề đặt ra là cần lắp đặt bao nhiêu trạm BTS trong cùng một khu vực để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng tới sức khỏe của con người trong thời gian dài. Mỹ đã đưa ra một số giới hạn về lượng khí thải RF được cho phép và có bao nhiêu trạm thu phát có thể hoạt động trong một khu vực duy nhất, mặc dù Hoa Kỳ quy định ít nghiêm ngặt hơn so với các quy định tương tự ở nhiều quốc gia châu Âu.


The Hazards of Base Transceiver Stations
A base transceiver station (BTS) is a system that allows communication between network providers and mobile or wireless devices, such as cell phones and laptops that use wireless Internet. A BTS uses radio frequencies to receive and transmit data. 

Functions
A base transceiver station, which may also be referred to as a telecommunication structure, can be a stand-alone tower or a structure on top of a roof. On top of the tower or structure is an antenna. The station acts as a two-way radio, using low-power transmitters to facilitate communication between mobile devices and broader networks.

Radiation

Base transceiver stations use radio frequency (RF) radiation to transmit and receive data. Radiation emissions are the primary concern for possible health impacts from these stations. In the U.S., several studies have been conducted to measure any possible health effects of radio frequency radiation, primarily paid for by the Department of Defense because of the military's interest in using RF energy for equipment such as radar.

Health Hazards

There is some disagreement among the scientific community about whether base transceiver stations emit enough radiation to cause negative health effects on people. Long-term exposure to radiation at unsafe levels can cause a variety of health impacts, including increased risk of lung and skin cancers, headaches and sleep disorders. Prolonged exposure to high levels of radio frequencies could also cause sterility in men, as the testes are particularly vulnerable to radiation.

Restrictions

With the number of cell phone users constantly on the rise, the need for more base transceiver stations to cover wider ranges of the world is also increasing. This poses a problem about how many stations can safely be located in the same area without imposing negative health impacts on people exposed to the stations' radiation over the long run. Some restrictions have been made in the U.S. over the amount of RF emissions allowed and how many base transceiver stations can operate in a single area, though U.S. regulations are less stringent and more allowing than similar regulations in many European nations. The Federal Communications Commission (FCC) has jurisdiction over most radio frequency-emitting base transceiver stations, and therefore must conduct some evaluations of their environmental impacts.

ehow.com

http://laodong.com.vn/xa-hoi/ubnd-phuong-yeu-cau-thao-do-thiet-bi-bts-415626.bld
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét