- Một Quyết Định Nhân Văn

Hà Nội yêu cầu dừng lễ hội chọi trâu 2016

TPO - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội ông Nguyễn Khắc Lợi vừa ký văn bản về việc dừng tổ chức lễ hội chọi trâu năm 2016.

Công văn số 262 ngày 27/1 gửi UBND huyện Phúc Thọ nêu rõ: Để thực hiện tốt các quy định và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng VHTTDL, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị UBND huyện Phúc Thọ không tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu Phúc Thọ năm 2016.
Quyết định này dựa trên cơ sở: Thực hiện Chỉ thị số 41 ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Công điện số 229 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Thông tư 15 của Bộ VHTTDL về Quy định tổ chức lễ hội; Căn cứ Chỉ thị 04 của Bộ VHTTDL ngày 13/1/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội năm 2016.

Tại các cuộc họp về quản lý lễ hội gần đây, Bộ trưởng VHTTDL chỉ đạo các địa phương giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, không tổ chức các lễ hội có nội dung: “Kích động bạo lực, truyền bá các hành vi tội ác bao gồm những hoạt động trong đó có thể hiện cảnh trái với truyền thống yêu hoà bình và nhân ái của dân tộc Việt Nam”.

Đây được xem là hành động quyết liệt của Hà Nội đối với lễ hội có tính bạo lực, mới phát sinh thời gian gần đây, nhằm thực hiện đúng tinh thần của Thông tư 15 Bộ VHTTDL.


http://nguyentandung.org/nhuc-nhoi-tro-mua-vui-dam-mau-voi-vat-nuoi.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét