- "Nhân dân tín nhiệm ai thì Đảng sẽ lựa chọn”


“Nhân dân có lựa chọn rất công bằng. Ai vì dân vì nước thì sẽ được nhân dân tín nhiệm, và nhân dân tín nhiệm thì Đảng sẽ lựa chọn thôi” – Thiếu tướng Trương Giang Long nói về việc lựa chọn cán bộ của Đảng.

Ngày 22/1, trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội Đảng 12, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho rằng, đối với việc quy hoạch cán bộ đảng viên, công tác cán bộ làm sao chọn được người tài đẩy lùi 4 nguy cơ mà Đảng đã nhận diện.

Chúng ta đã nhận diện đúng, khẳng định đúng, rõ những khuyết điểm, câu chuyện bây giờ là tổ chức thực hiện thế nào cho hiệu quả.

Khâu then chốt quyết định quan trọng nhất trong mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng chứ không chỉ là chống tham nhũng tiêu cực vẫn là công tác cán bộ.

Làm sao lựa chọn được cán bộ tốt thì câu trả lời không đơn giản. Nhưng khó nhưng không có nghĩa là không làm được.

Cán bộ tốt hay xấu được đo bởi năng lực thực hiện công việc họ đang đảm nhiệm, trách nhiệm của họ đối với nhân dân, thái độ chính trị trong việc chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.

Một cán bộ tốt trước hết phải là người hết lòng vì công việc, hiệu quả công việc làm thước đo thái độ chính trị của mình. Năng lực phẩm chất của mình đối với đất nước.

“Tôi tin là nhân dân có lựa chọn rất công bằng ai vì dân vì nước thì sẽ được nhân dân tín nhiệm, và nhân dân tín nhiệm thì Đảng sẽ lựa chọn thôi”, Thiếu tướng Trương Giang Long nói.

Về câu hỏi vì sao thời gian qua một số cán bộ trẻ được bầu vào các vị trí quan trọng lại có dư luận nhiều chiều, Thiếu tướng Long cho biết: “Tương lai đất nước thuộc về tuổi trẻ, đó là chân lý đã được thực tiễn khẳng định.

Nhưng điều này chưa vượt qua được lực cản tâm lý bởi tư duy của đất nước, đặc biệt đối với thế hệ đi trước vẫn còn có cảm nhận đôi khi chưa công bằng lắm về lớp trẻ”.

Thiếu tướng Long diễn giải, thường người 60 tuổi cho rằng người 50 là trẻ, người 40 nói 30 là trẻ, cho nên khi đánh giá nhìn nhận về lớp trẻ các cụ khắt khe, cẩn trọng, kỹ lưỡng hơn.

Điều đó cũng bình thường thôi. Đó cũng là lực cản thách thức đòi hỏi lớp trẻ phải vượt qua.

“Khi chúng ta đủ bản lĩnh vượt qua lực cản, rào cản của xã hội thì chúng ta mới tự tin, vững vàng, đủ bản lĩnh trên cương vị trọng trách mình sẽ đảm nhận.

Các bạn trẻ không nên vì điều đó mà nản chí, mà hãy xem như thách thức mình phải vượt qua để khẳng định mình”, Thiếu tướng Long nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Infonet về việc Đảng ta mở rộng quan h.ệ với các chính đảng, đảng cầm quyền tại các nước trong khu vực và trên thế giới để tranh thủ sự ủng hộ của các chính đảng trong các vấn đề quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông, Thiếu tướng Long cho rằng đó là điều rất đúng, rất cần thiết và đặc biệt quan trọng vì chúng ta từ xưa đến nay không chỉ bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh nội lực của mình mà dân tộc ta giữ được nước là nhờ biết phát huy nội lực của mình cộng với sức mạnh thời đại.

Khai thác nội lực cả thế giới cùng chúng ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa thì không phải chỉ cho chúng ta mà cho cả loài người. Nên nhận định đánh giá của Đảng ta là chính xác có cơ sở và rất đúng đắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét