- Cái gì cũng được

Nhạc sĩ (sau nhiều lần bị nài ép):

- Thôi được rồi, nếu như ông muốn thế. Tôi sẽ chơi bài gì bây giờ đây?

Gia chủ: - Bất cứ bài nào anh thích. Chỉ để chọc tức hàng xóm thôi mà.
Anything Will Do

Musician (after much pressing): "Well, all right, since you insist.
What shall I play?"

Host : "Anything you like, It is only to annoy the neighbors".


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét