- MẤY GIỜ RỒI?

Mệt mỏi vì lái xe, một người bán hàng dạo dừng lại ở một thị trấn, và tấp xe vào lề để ngủ một hai giờ.

Nhưng nơi yên tĩnh ông ta chọn lại ngẫu nhiên là một trong những con đường mà phần lớn người thị trấn dùng để chạy hàng ngày.

Người bán hàng mới vừa tấp xe vào và buông người thư giãn thì một người chạy bộ gõ cửa sổ xe, hỏi:”Xin lỗi, ông biết giờ không?” 

Người đàn ông nhìn vào đồng hồ xe hơi và trả lời:”8:15.” 
Người chạy bộ cảm ơn và rời đi. 

Người đàn ông quay lại nằm và mới vừa chỉ ngủ lơ mơ thì có một tiếng gõ khác trên cửa sổ xe và một người chạy bộ khác.

”Xin lỗi, thưa ông, ông biết giờ không?” “8:25!” 
Người chạy bộ lại cảm ơn và rời đi. 

Lúc ấy, người đàn ông có thể thấy những người chạy bộ khác chạy ngang qua và ông ta biết vấn đề chỉ là thời gian trước khi một người khác sẽ quấy rầy ông.

Hy vọng giải quyết vấn đề, ông lấy ra một cây bút và tờ giấy và viết một dòng trên cửa sổ: 

”Tôi không biết giờ!” 

Một lần nữa ông nằm xuống ngủ, và mới chỉ mơ màng thì có một tiếng gõ cửa khác trên cửa sổ. 

“Thưa ông, thưa ông. Bây giờ là 8:45!”

WHAT TIME IS IT? 
Exhausted from driving, a traveling salesman stopped in this one town, and pulled over to get an hour or two of sleep. 

But the quiet place he chose happened to be one of the streets that the majority of the towns people used to take their daily run. 

The salesman had barely pulled over, and gotten comfortable when a jogger was knocking on his window, asking, "Excuse me, but do you have the time?" 
The man looked at the car clock and answered, "8:15." 
The jogger said thanks and left. 

The man settled back again, and was just dozing off when there was another knock on the 

window and another jogger. "Excuse me, sir, do you have the time?" "8:25!" 
The jogger said thanks and left. 

Now, the man could see other joggers passing by and he knew it was only a matter of time before another one would be disturbed him. Hoping to solve his problem he took out a pen and paper and put a sign in his window saying,"I do not know the time!" 

Again he settled back to sleep, and was just dozing off when there was another knock on the window. 
"Sir, sir? It's 8:45!"

Theo sachsongngu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét