- Truy tìm nguồn gốc cây Kim Thất Tai đã giúp lão nông tự chữa khỏi nhiều bệnh nan y

Chúng tôi đã mang cây thuốc lạ đi hỏi nhiều vị thầy thuốc Đông y hành nghề lâu năm, nhưng họ cho biết mới thấy cây thuốc này lần đầu. Trong các sách viết về cây thuốc ở Việt Nam cũng không thấy đề cập đến cây Kim Thất Tai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét