- Thảm Cảnh Kinh Tế

 Gần 81.000 doanh nghiệp “chết” trong năm 2015

Số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2015 là gần 81.000 doanh nghiệp, tăng mạnh ở mức 19% so với năm 2014. Chỉ tính riêng tháng 12, số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động đã tăng tới 80,6%.
Gần 81.000 doanh nghiệp “chết” trong năm 2015
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, trong tháng 12, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 15,1%, trong khi số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động tăng tới 80,6%. Cụ thể:

– Doanh nghiệp thành lập mới: 7.901, giảm 15,1% so với tháng trước
– Vốn đăng ký: 62,8 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5% so với tháng trước
– Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới: 8 tỷ đồng, tăng 40,9%.
– Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng: 155,3 nghìn người, giảm 2,6% so với tháng trước
– Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động: 2.860, tăng 16,8% so với tháng trước
– Doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động: 8.615, tăng 80,6%
– Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động: 999, tăng 20,8%

Trong năm 2015, cả nước có 94.754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 601,5 nghìn tỷ đồng, tăng 26,6% về số doanh nghiệp và tăng 39,1% về số vốn đăng ký so với năm 2014 (Năm 2014, số doanh nghiệp giảm 2,7%; số vốn tăng 8,4% so với năm 2013).

Có 21.506 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 39,5% so với năm trước.
Số doanh nghiệp giải thể hoặc gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2015 lên tới 80.858, tăng 19% so với năm 2014.

Trong đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 9.467 doanh nghiệp, giảm 0,4% so với năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,8%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm là 71.391 doanh nghiệp, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15.649 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 55.742 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

THEO TRÍ THỨC TRẺ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét