- Lão nông tự chữa khỏi hàng tá bệnh nan y nhờ uống cây thuốc lạ thay trà

Ông Tám Khai mắc nhiều bệnh nan y cùng một lúc, bệnh viện trả về chờ chết, nhưng giờ ông hoàn toàn khỏe mạnh. Ai hỏi vì sao hết bệnh một cách ly kỳ, ông chỉ vào một bụi cây lạ, nói: “Nhờ uống nó thay nước trà mà tui hết bệnh!”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét