- Bài thơ số 13:"Lời khuyên Tuệ Tĩnh"

Cơ sở vật chất là tinh
Cùng tinh sinh dục giúp mình khỏe luôn
Thức ăn nước uống là nguồn
Bế tinh là giữ chớ nên phí hoài
Dưỡng khí: giữ sức cho người
Cơ thể cường tráng thì đời mới vui
Vừa mức: lao động, vui chơi
Luôn biết dưỡng khí để người khỏe luôn
Tồn thần: thanh thản tâm hồn
Tinh thần thoải mái không buồn, giận, lo
Trạng thái tinh thần nhớ cho
Quan trọng số một đêm so ba điều
Thanh tâm quả đục đã nêu
Muồn lòng trong sạch chớ nhiều tham lam
Luyện hình là để thủ chân
Chân khí được tốt thì ngăn bệnh tình
St

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét