- Bài thơ số 11: "Ăn"


(10 điều)
1. Ăn ít nhiều bữa bạn ơi
"Là bạn tuổi thọ" là lời khuyên răn
2. Ăn tạp: nhiều loại thức ăn
Nhu cầu cơ thể rất cần bổ sung
3. Ăn chậm, nhai kỹ nhiều lần
Tăng sức giảm béo rất cần cho ta
4. Ăn chay rất tốt đấy mà
Ăn sướng sinh bệnh cũng là lời khuyên
5. Ăn nhạt là điều rất nên
Giảm muối, đường mỡ - để thêm khỏe người

6. Ăn sạch cần nhớ ai ơi
Bụi bẩn, ô nhiễm nhớ thời không ăn
7. Ăn tươi cần phải lưu tâm
Thực phẩm ươn, thối, thiu, bầm bỏ đi
8. Ăn nhẹ bữa sáng ăn gì?
Cốc sữa, bát cháo duy trì xưa nay
9. Nhịn ăn - cũng lạ lùng thay
Một bữa, một ngày - độc tố bài đi
10. Ăn cố định, đúng nội qui
Giờ giấc, mức độ ăn gì định ra
Mười cách ăn đó giúp ta
Giảm bệnh, tăng sức cũng là trường sinh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét