- Màu sắc cửa chính theo khoa học phong thủy

Tốt nhất màu sắc của cửa chính nên chọn màu theo khoa học phong thủy, kết hợp với màu sắc Ngũ hành của chủ nhà, như vậy cửa nhà mới hoàn mỹ hơn.


- Màu cát tường của cửa mệnh Kim: trắng, vàng kim, bạc, vàng, nâu.
- Màu cát tường của cửa mệnh Mộc: xanh da trời, xanh lục, đen, xanh lam.
- Màu cát tường của cửa mệnh Thuỷ: đen, xanh lam, trắng, vàng kim, bạc.
- Màu cát tường của của mệnh Hoả: đồ, da cam, tím, xanh da trời, xanh lục.
- Màu cát tường của cửa mệnh Thổ: vàng, nâu, đỏ, da cam, tím.
 Ngoài ra, kết hợp với Bát quái phương vị và màu sắc đối ứng trong Ngũ hành để đạt được hiệu quả tương sinh. Dưới đây là màu sắc phù hợp với tám phương vị của cửa chính:

Màu sơn cho mệnh Mộc (Thiên Can Giáp, Ất - Hướng Đông; ĐN)  

1. Cửa Đông (phương Chấn), phía Đông thuộc Mộc, ưa Thuỷ để tương sinh và Mộc để tương trợ. Màu sắc của của chính: Mộc – xanh da trời, xanh lục; Thuỷ – đen, xanh lam.
2. Cửa Đông Nam (phương Tốn), phía Đông Nam cũng thuộc Mộc, ưa Thuỷ để tương sinh và Mộc để tương trợ. Màu sắc của của chính: Mộc – xanh da trời, xanh lục; Thuỷ – đen, xanh lam.
Màu sơn cho mệnh Hỏa (Thiên can Bính; Đinh- Cung Ly) 
3. Cứa Nam (phương Ly), phía Nam thuộc Hoả, ưa Mộc để tương sinh và Hoả để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Mộc – xanh da trời, xanh lục; Hoả – đồ, tím, da cam.
Màu sơn cho mệnh Thổ (Mậu, Kỷ; Cấn, Khôn) 
4. Cửa Tây Nam (phương Khôn), phía Tây Nam thuộc Thổ, ưa Hoả để tương sinh và Thổ để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Hoả – đỏ, tím, da cam; Thổ – vàng, màu cà phê.
Màu sơn cho người mệnh Kim (Canh, Tân; Càn Đoài) 
5. Cửa Tây (phương Đoài), phía Tây thuộc Kim, ưa Thổ để tương sinh và Kim để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Thổ – vàng, màu cà phê; Kim – vàng kim, trắng.
6. Cửa Tây Bắc (phương Càn), phía Tây cũng thuộc Kim, ưa Thổ để tương sinh và Kim để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Thổ – vàng, màu cà phê; Kim – vàng kim, trắng.
Màu sơn cho người mệnh Thùy (Nhâm, Quý; Cung Khảm)
7. Cửa Bắc (phương Khảm), phía Bắc thuộc Thuỷ, ưa Kim để tương sinh và Thuỷ để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Kim – vàng kim, trắng; Thuỷ – đen, xanh lam.
8. Cửa Đông Bắc (phương Cấn), phía Đông Bắc thuộc Thổ, ưa Hoả để tương sinh và Thổ để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Hoả – đỏ, tím, da cam; Thổ – vàng, màu cà phê. Cần phải hiểu một điều, đó là phải kết hợp với ba trạng thái để thiết kế, tức trạng thái tĩnh, trạng thái động và trạng thái cụ thể.
Tổng hợp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét