- Bài thơ số 17: "Bốn vị thuốc bổ tâm - trường thọ"


Từ: là thương yêu mọi người
Kiệm: là điều độ ta thời chớ quên
Hòa: là vui vẻ thường xuyên
Tĩnh: là tĩnh lặng, bình yên cõi lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét