- Phân biệt tội Hiếp dâm và Cưỡng dâm

Tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em
Tội Hiếp dâm và Cưỡng dâm khác nhau về cách thức phạm tội và hình phạt.
Phân biệt tội Hiếp dâm và Cưỡng dâm

Hành vi quan hệ tình dục dù được nạn nhân (13-16 tuổi) đồng ý đều bị khép vào tội Giao cấu với trẻ em, án tù 1-5 năm.

Phân biệt tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em
Thực hiện: Việt Chung - Bảo Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét