Bài thơ số 44: "Bài thuốc dan gian Chữa phong thấp"

Sinh địa 20g, hà thủ ô 20g, cỏ xước 12g, cốt toái bổ 12g, vòi voi 10g, cốt khí 10g, phòng đẳng sâm 20g, huyết đằng 12g, hy thiêm 12g, bồ công anh 12g, thiên niên kiện 10g, dây đau xương 10g.
Sắc: 500ml nước đun nhỏ lửa, đậy kín ấm sắc đến khi ấm cạn còn khoảng 200ml thì ngừng sắc. Gạn nước ra chia đôi mỗi lần uống một nửa, uống nóng. Dùng 20 đến 25 ngày liên tục.

Công năng các vị:
Tiêu viêm, sát khuẩn... : Bồ công anh
Bổ máu, bổ tì...: Phòng đẳng sâm
Viêm khớp, bổ can...: Cây cỏ xước
Đau người tê thấp...: Dây đau xương
Khớp xương sưng nhức: Thiên niên kiện
Huyết thông, lợi mạch tim: Sinh địa
Lợi tiểu, giảm đau...: Rễ cốt khí
Nhức xương phong thấp...: Có hy thiêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét