Bài thơ số 43: "Đậu - Vị thuốc"

Đại tiện ra máu lo gì
Đậu đen nấu chín ăn đi khỏi liền
Tiểu tiện ra máu thì nên
Đâu đen rang cháy nấu lên thay trà
Đậu đen nấu chút gừng nhà
Đầy hơi bụng chướng cũng là rất hay
Mùa hè trúng nắng bị say
Vỏ đậu xanh sắc uống ngay khỏi liền
Ngộ độc sắn cũng chớ quên
Đậu xanh cả vỏ, nấu lên rồi dùng
Những người tê phù, nặng chân
Đậu đỏ + cá chép (nửa cân) đêm hầm
Ăn thứ đó vài ba lần
Chân sẽ nhẹ hẳn, dần dần bớt tê
Chữa say rượu cũng hay ghê
Sắc nước đậu uống - vùng quê hay làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét