- Tham Khảo Ngũ Hành Hán Tự

Xác định Ngũ hành của chữ Hán

Khi đặt tên cho con, bói tên, xem ngày…rất cần đến việc xác định Ngũ hành của chữ chỉ sự vật, hiện tượng, danh tính. Mà phải là xác định với chữ Hán. Nhưng xem ra không dễ bởi mỗi tài liệu nói một khác, lại còn chữ Phồn thể khác với Giản thể…. Đi sâu vào tìm hiểu tựu trung lại cũng có vài phương pháp khả dĩ người bình thuờng cũng có thể áp dụng được.

1. Dựa vào âm Hán Việt của chữ:
- Thuộc Kim: là các chữ có phụ âm đầu là: S, X, Nh, Ch, Th, T…;

- Thuộc Mộc: là các chữ có phụ âm đầu là: K, Kh, H, C, N, Q…;

- Thuộc Thủy: là các chữ có phụ âm đầu là: Ph, H, B, V…;

- Thuộc Hỏa: là các chữ có phụ âm đầu là: L, Đ, N…;

Kiểm lại cũng khó và nhiều chữ thuộc cả 2 hành hoặc có chữ chả biết xếp vào đâu!

2. Dựa vào tổng số nét của chữ: 

Σ= 1, 2, 11, 12, 21, 22,.... có ngũ hành thuộc Mộc

Σ= 3, 4, 13, 14, 23, 24,.... có ngũ hành thuộc Hỏa

Σ= 5, 6, 15, 16, 25 ,26,..... có ngũ hành thuộc Thổ

Σ= 7, 8, 17, 18, 27, 28,... có ngũ hành thuộc Kim

Σ= 9, 10, 19, 20,..... có ngũ hành thuộc Thủy

Nếu không thạo chữ Hán (ví như tôi) nên dùng Phần mềm Việt Hán Nôm với các Phiên bản khác nhau để gõ và đếm số nét.

3. Dựa vào Bảng phân nhóm sau:

BẢNG NGŨ HÀNH CỦA HÁN TỰ 
(Tôi lập dựa theo nhiều tài liệu) 

-*-


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét