Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Cần tỉnh táo trước thông tin lợi dụng dân chủ đòi đa đảng'
Báo chí cần tỉnh táo và cảnh giác trước những thông tin lợi dụng tự do, dân chủ đòi đa nguyên đa đảng, lợi dụng phòng chống tham nhũng, tiêu cực thổi phồng những yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên để quy kết, bôi xấu chế độ...
Sáng 9/8ay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo VN chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu dài hơn 15 phút, trong đó nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trong những ngày tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư cho rằng, thời điểm này, các thế lực thù địch lợi dụng tự do dân chủ đòi đa nguyên đa đảng, lợi dụng phòng chống tham nhũng, tiêu cực thổi phồng những yếu kém khác biệt của một bộ phận cán bộ đảng viên để quy kết, bôi xấu chế độ, làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước ta, gây nghi ngờ chia rẽ nội bộ.
“Báo chí cần tỉnh táo và cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc của các thế lực xấu để thông tin phản bác lại, củng cố niềm tin của nhân dân”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

CHƯA LÀM CHỦ ĐƯỢC DƯ LUẬN XÃ HỘI

Tổng bí thư đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Đến nay, báo chí đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt.
Báo chí đã thông tin kịp thời đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, kịp thời phê phán những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực phản động, thù địch, góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới.
Tổng bí thư cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của báo chí trong công tác thông tin về chủ quyền biển, đảo, tuyên truyền đối ngoại, thông tin về những thành tựu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó, Tổng bí thư nhắc nhở hoạt động báo chí còn bộc lộ một số mặt hạn chế, khuyết điểm.
Cụ thể, một số báo còn có hiện tượng thiếu nhạy bén chính trị, chưa thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, còn để lọt thông tin không trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách, lộ bí mật.
Báo chí cũng chưa làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến. Một số cơ quan báo chí chậm đổi mới nội dung và hình thức, nội dung tuyên truyền chưa hấp dẫn, chưa làm chủ được dư luận xã hội.
Ngoài ra, vẫn còn có cán bộ, phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật. Việc xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí đã được tăng cường, nhưng còn có trường hợp chưa nghiêm, chưa có những chế tài thích đáng, đủ mạnh để răn đe.

ĐỪNG LÀM PHÂN TÂM XÃ HỘI, PHÂN RÃ NIỀM TIN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 5 vấn đề liên quan đến hoạt động và quản lí báo chí trong tình hình hiện nay.
Tổng bí thư yêu cầu cần quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sỹ cách mạng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí, Nhà nước quản lí báo chí bằng pháp luật.
“Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng. Đó là tinh thần đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái tốt, cái đúng, vì sự nghiệp chung của đất nước và lợi ích của nhân dân”, Tổng bí thư nhấn mạnh..
Báo chí kiên quyết loại bỏ tin bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm đời sống xã hội, đừng làm phân tâm xã hội, phân rã niềm tin - Tổng bí thư nói.
Ngoài ra, Tổng bí thư cũng lưu ý báo chí thực hiện nhiệm vụ cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn để phát huy dân chủ, để nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội.
Tổng bí thư cũng yêu cầu đổi mới lãnh đạo và chỉ đạo trong quản lí báo chí. Trong đó, tăng cường trách nhiệm các cơ quan chủ quản, các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lí và tạo điều kiện thuận lợi để báo chí hoạt động chất lượng.
“Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao, luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho báo chí phát triển. Yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra cho báo chí và người làm báo hiện nay hết sức nặng nề. Tôi tin tưởng rằng đội ngũ những người làm báo Việt Nam hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình”, Tổng bí thư khẳng định.
Ông Thuận Hữu tiếp tục làm Chủ tịch Hội Nhà báo VN
Đại hội đã bầu 57 thành viên Ban chấp hành và 11 ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo khóa 10. Ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân Dân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kì 2015 - 2020.
11 ủy viên Ban Thường vụ gồm các nhà báo: Thuận Hữu, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Thế Kỷ, Trần Bình Minh, Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Bé, Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Miên, Hồ Quang Lợi, Mai Đức Lập, Nguyễn Quý Hòa.
Thu Hằng Theo VietnamNet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét