Sự lan truyền của 5 tôn giáo lớn nhất thế giới


Video do các nhà nghiên cứu tôn giáo thể hiện quá trình hình thành và lan rộng của 5 tín ngưỡng lớn nhất thế giới từ năm 3.000 trước Công nguyên cho đến nay.

Ấn Độ giáo (Hinduism), Phật giáo (Buddhism), Thiên Chúa giáo (Christianity), Do Thái giáo (Judaism), và Hồi giáo (Islam) là 5 trong số những tôn giáo lớn nhất trên thế giới.Hàng nghìn năm qua, tôn giáo đã định hình tiến trình lịch sử và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của toàn nhân loại. Thông qua vô số những cuộc xung đột, cuộc chinh phục, truyền bá ,các tôn giáo lan rộng khắp thế giới và xuất hiện trên nhiều vùng địa lý rộng lớn khắp hành tinh.


(Video: Business Insider)http://www.businessinsider.com/map-shows-how-religion-spread-around-the-world-2015-6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét