- Lời thật lòng của người say, mong bạn chớ quên

Người say phần lớn không tỉnh táo, nhưng đôi khi cũng có thể thốt ra những lời tận tâm can bấy lâu chôn giấu, dưới đây là lời một người say, ý nghĩa cũng nhiều, hy vọng bạn có thể lấy đó để có thể khiến cuộc sống được thanh thản.


Nếu cuộc đời của bạn mà lấy tiền làm trung tâm,

Bạn sẽ phải sống rất khổ.

Nếu cuộc đời của bạn mà lấy con cái làm trung tâm,

Bạn sẽ sống rất mệt mỏi.

Nếu cuộc đời của bạn mà lấy tình yêu làm trung tâm,

Bạn sẽ sống rất đau đớn.
Nếu cuộc đời của bạn mà lấy vượt lên người khác làm trung tâm,

Bạn sẽ sống rất buồn khổ.

Nếu cuộc đời của bạn mà lấy sự khoan dung làm trung tâm,

Bạn sẽ sống rất hạnh phúc.

Hãy xem tiếp……..

Nếu như cuộc đời của bạn mà lấy việc tự cho là đủ làm trung tâm,

Bạn sẽ sống rất vui vẻ.

Nếu cuộc đời của bạn lấy cảm ân làm trung tâm,

Bạn sẽ sống rất thiện lương.

Làm người, cung kính bề trên, không khinh bề dưới, đấy chính là Lễ;

Làm việc, việc lớn không hồ đồ, việc nhỏ không tính toán, đấy chính là Trí;

Đối với lợi ích, có thể lấy sáu phần mà chỉ lấy bốn phần, đấy chính là Nghĩa;

Về phẩm cách,  thân tựa như sen, gần bùn chẳng hôi, đấy chính là Liêm (trong sạch);

Đối nhân xử thế, trước sau như một, chân thành đối đãi, đấy chính là Tín;

Tu tâm, hòa ái từ bi, kính trời yêu người, đấy chính là Nhân.

Khi không có tiền, hãy cho đi sự chuyên cần, tiền tài tất sẽ đến,

Đây gọi là đạo trời không phụ kẻ siêng năng.

Khi có tiền rồi, hãy cho đi tiền tài, như vậy người sẽ đến,

Đây gọi là của đi người tụ họp.

Khi đã có người rồi, hãy cho đi yêu thương, sự nghiệp tất sẽ đến,

Đây gọi là bác ái dẫn dắt lòng người.

Sau khi sự nghiệp thành công rồi, hãy cho đi thật nhiều trí huệ, tất niềm vui sẽ đến,

Đây gọi là đức hạnh thiên hạ.

Không có mất, thì sẽ không có được!

Nhất định hãy nhớ kỹ………thế gian vốn vẹn toàn.

Bạn đối với người khác như thế nào, người khác sẽ đối với bạn như vậy……..

Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.twA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét