http://wvw.igame.com/eye-test/?fbs=24%7C%7CVN


KIỂM TRA MẮT

KIỂM TRA TỐC ĐỘ CỦA BẠN

1. Khi ô chuyển sang màu đỏ, bấm vào đó.

2. Kiểm tra bắt đầu khi bạn bấm vào ô nhấp nháy.

3. Nếu bạn bấm quá chậm, không sao cả. Hãy cố gắng giữ đúng thứ tự.

4. Nếu bạn bấm sai ô, trò chơi sẽ kết thúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét