- Cung Sanh, Cung Phi...

Bảng Lục Thập Hoa Giáp kết hợp Ngũ Hành Nạp ÂmMối liên hệ giữa Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là một phần quan trọng trong Tử vi.

 Mỗi hành đều có sự tác động lên hành khác đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của một hành khác, vì thế một môi trường với ngũ hành cân bằng là điều rất lý tưởng.

Tương sanh
Nhờ nước cây xanh mọc lớn lên (thuỷ sinh mộc) 

Cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ (mộc sinh hoả) 

Tro tàn tích lại đất vàng thêm (hoả sinh thổ) 

Lòng đất tạo nên kim loại trắng (thổ sinh kim) 

Kim loại vào lò chảy nước đen (kim sinh thuỷ) 

Tương khắc 
Rễ cỏ đâm xuyên lớp đất dày (mộc khắc thổ) 

Đất đắp đê cao ngăn nước lũ (thổ khắc thuỷ) 

Nước dội nhiều nhanh dập lửa ngay (thuỷ khắc hoả) 

Lửa lò nung chảy đồng sắt thép (hoả khắc kim) 

Thép cứng rèn dao chặt cỏ cây (kim khắc mộc) 

Ngũ hành kết hợp với 12 con giáp ứng với mỗi năm tạo ra một chu kỳ 60 can chi, đây cũng là yếu tố quan trọng trong phân tích Tử vi.

Trong tử vi, mối liên hệ giữa năm nguyên tố: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ chiếm một vị trí quan trọng. Năm hành này khi tương tác lẫn nhau phải theo cơ chế hai chiều là Tương Sanh và Tương Khắc. Đây là tinh thần căn bản của thuyết Ngũ Hành. 

Nạp Âm là khái niệm vô cùng quan trọng của Dịch Học.
Trong Thuyết Tam Tài: Thiên – Địa – Nhân- thì NHÂN chính là Ngũ Hành của Nạp Âm. Trong nhiều môn thuật của Lý Số thì Ngũ Hành của Nạp Âm là cái hồn, là tâm linh của con người. Ứng dụng dễ thấy nhất của Ngũ Hành Nạp Âm chính là Niên Mệnh theo từng năm tuổi trong bảng Lục Thập Hoa Giáp.

Nhiều trang mạng & và một số "nhà phong thủy" đều nhầm/lẫn khi sử dụng cung Phi thay cho cung gia đạo- hôn nhân (cung sanh), khuyên những  người thuộc Đông tứ nên đến với nhau & Tây tứ lấy Tây mạng (Đông Trạch, Tây Trạch)...
=> Chú ý: Cung Sanh (hay cung hôn nhân), dùng cho việc phối cung khi kết hôn, lập gia đình & tạo lập các mối quan hệ.
=> Cung phi (hay cung Trạch) nhà ở, dùng để lập hướng (phái Bát Trạch)...
=> Chồng Vợ: Hợp cả cung Sanh & cung Phi sẽ rất tốt.

=> Theo Sách Ngọc hạp chánh tộng: Lấy vợ, lấy chồng, yêu đương nên chú ý tránh 4 cung: Tyệt mệnh, Ngũ quỷ, Họa hại, Lục sát. Tuy nhiên, cần phải xem thêm một vài chỉ báo khác để đạt kết quả tốt nhất (Vi dụ: Sự kết hợp giữa cung ngày với cung năm; Cung ngày với cung ngày, thiên can của nam & Địa Chi tuổi nữ, số phá tài của chồng hoặc của vợ...).

Dưới đây là bảng Lục Thập Hoa Giáp với Ngũ Hành Nạp Âm của từng năm tuổi làm phương tiện tra cứu tham khảo.

Chú ý: Nhật chủ (tức ngày sanh), là 2 trong tám chữ (Bát Tự: Giờ sinh, ngày, tháng, năm sinh) quan trọng luôn được dùng để phối cung (tinh chỉnh ở trình độ cao) nhằm tìm kiếm hoặc lý giải sự kiết/hung, sinh/khắc, vượng/suy ngũ hành tự thân với tất cả các mối quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội. Hiểu biết để từ đó mọi người có giải pháp chế hóa, tương thuận, vun bồi khi hữu duyên gặp 'hạt giống lành' và ngược lại tránh hoài công dã tràng xe cát.

Vd: Nam sanh 3g30' ngày15, tháng7, năm 1976 (Dương) 
=> Âm lịch: Giờ Giáp Dần, ngày Mậu Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Thìn.

Trong đó:
- Giờ Giáp Dần thuộc cung: Cấn; Ngũ hành: Thủy (Đại khê thủy).
- Ngày Mậu Thìn thuộc cung: Đoài; Ngũ hành: Mộc (Đại lâm mộc).
- Tháng Ất Mùi thuộc cung: Khảm; Ngũ hành: Thổ (Sa trung thổ).
- Năm Bính Thìn thuộc cung Khảm; Ngũ hành: Thổ Sa trung thổ).

==> Như vậy, cung sanh của năm là Khảm-ngũ hành Thổ; nhưng cung sanh của ngày-tức Nhật Chủ (cung qtr nhất) là cung Đoài-ngũ hành là Mộc. 

Khi phối cung sanh nam-nữ có thể bị khắc kị (có thể khắc cả về dịch lý lẫn ngũ hành), để có kết quả chính xác chúng ta phải tiến hành "tinh chỉnh" giữa Nhật Chủ với cung ngày của nữ, tránh sai sót từ hợp hóa thành khắc kị... 

- Theo Bát Tự: Cung năm (hay trụ năm xem là gốc rễ) thuộc về tổ tiên, cha mẹ, phước báu... mà Nhật chủ được thừa tự.
- Cung Tháng: Nói về mối quan hệ thuận nghịch của anh/em, bạn hữu...
- Trụ ngày: Là chính ta & cung vợ chồng, chồng vợ (Nhật chủ, tương tác với 3 trụ còn lại).
- Trụ giờ: Thuộc về con cái, hay những sản phẩm do bản thân tạo dựng...
==>> Sự kết hợp giữa các cung sơ bộ cho ta biết ý nghĩa tốt/xấu giữa các mối quan hệ, đồng thời nó cũng giúp ta có thể thấu hiểu nhiều ẩn nghĩa tưởng mờ ảo nhưng thực ra lại rất rõ ràng mỗi khi ta để tâm quan sát, trải nghiệm...

=>> Xin nhớ không cứ năm hợp/khắc (cần tiến hành tinh chỉnh), được cả cung ngày lẫn cung năm thì thật là viên mãn. Khắc năm nhưng được ngày sẽ tốt hơn được năm nhưng khắc ngày, (Khắc cả cung ngày & năm thì nên tránh đi).

PHỐI CUNG TRONG DỊCH LÝ (Chính xác)
PHỐI CUNG THEO NGỌC HẠP

Cung Phi Năm Sinh Nam & Nữ 
(Cung Phi: Tức Cung Trạch) Chỉ Áp Dụng Để Chọn Hướng  Xây Dựng Nhà Ở -Phái Phong Thủy Bát Trạch "Tam nguyên cửu vận")

Cung phối hướng

DOWNLOAD SÁCH: 1 nhận xét: