Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng: Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó đô đốc Phạm Ngọc Minh và các đồng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng...

Tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Văn Hiển, Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tháng 7.2015. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đã báo cáo và đề xuất nhiều nội dung, giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.   
Bo truong Phung Quang Thanh: Bao ve chu quyen, toan ven lanh tho...-hinh-anh-1
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. 
Kết luận hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt sơ kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân, tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Quân đội theo đúng kế hoạch, bảo đảm nguyên tắc, chất lượng. Biểu dương các lực lượng tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đã chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm tiến độ, chất lượng luyện tập tốt. Các đơn vị quân đội trên địa bàn Quân khu 3 và một số địa phương đã tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ,...
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, các mặt công tác, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với Công an giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Các lực lượng chức năng của Quân đội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển và trên các tuyến biên giới. Các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, chỉ huy, huấn luyện nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập nước (2.9), hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm biểu dương, chăm lo bảo đảm chu đáo, động viên kịp thời cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính bảo đảm thông thoáng, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương thực hiện thuận lợi. Tổ chức thi công các công trình trọng điểm, đường tuần tra biên giới bảo đảm chất lượng, an toàn...
Theo Trần Tuấn – Vũ Dân (QĐND)