Bài thơ số 41: "Táo"

Ăn táo khí huyết điều hòa
Ho đàm, táo bón cũng là rất hay
Rối loạn tiêu hóa khỏi ngay
Suy nhược cơ thể hàng ngày nên ăn
Ăn táo đường huyết ít tăng
Mỡ máu lại giảm, mạch tim điều hòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét