Bài thơ số 26: "Gừng"

Ăn gừng sống chống lão suy
Kéo dài tuổi thọ ta thì chớ lo
Phòng chống sỏi mật đỡ lo
Giải độc một số cá cua bất thường
Gừng còn trừ cảm chống nôn
Phòng chữa được lị thường nên hãy dùng
Mỗi nhà đều có bụi gừng
Đau bụng tiêu chảy thì đừng có lo
Riêng người bệnh gan nhớ cho
Ăn gừng có hại nhớ lo mà phòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét