Vay nặng lãi đổ vào bán hàng đa cấp, nông dân nghèo khốn đốn

Nghe theo những lời ngon ngọt, không ít nông dân chân lấm tay bùn tại Hưng Yên đã đi vay nặng lãi để đổ hàng chục, hàng trăm triệu đồng để tham gia vào bán hàng đa cấp. Làng quê tại Hưng Yên không còn yên ả từ khi có “đội quân” của hệ thống bán hàng đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy tràn về. Nhiều vườn nhãn đã bị bỏ không. Nhiều nông dân chân chất đã bỏ mặc ruộng vườn để đi bán hàng đa cấp. Người dân ở đây được nhân viên đa cấp giới thiệu tham gia vào hệ thống vừa được chữa bách bệnh, vừa được thu siêu lợi nhuận. Nghe theo những lời ngon ngọt này, không ít người đã đi vay nặng lãi để đổ hàng chục, hàng trăm triệu vào đa cấp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét