Một cuộc khảo sát diện rộng vừa thực hiện về thủ tục thuế cho kết quả 53% doanh nghiệp đánh giá công chức thuế có thái độ giao tiếp đúng mực, nhưng vẫn có tới 32% số doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức công chức ngành này.
Đó là một trong những "phát hiện" được nêu ra tại Báo cáo Mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố sáng nay, 11/8.
Trong 5 lĩnh vực được đánh giá, đối với lĩnh vực "sự phục vụ của công thức thuế", ngoài tỷ lệ 53% doanh nghiệp đánh giá cán bộ thuế đã giao tiếp lịch sự, tôn trọng mình như trên, còn có 52% doanh nghiệp đánh giá tốt về chuyên môn, nghiệp vụ của công thức thuế trong kê khai quyết toán thuế.
Cùng đó, cũng có 47% doanh nghiệp đánh giá việc hỗ trợ tuyên truyền cho người nộp thuế là tốt, 48% doanh nghiệp đánh giá việc quản lý cưỡng chế, thanh tra kiểm tra thực hiện tốt.
Song, ngược lại, vẫn có 32% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức và 40% doanh nghiệp lo ngại nếu không trả khoản này thì sẽ bị phân biệt đối xử.

thuế, cải cách, thủ tục, phiền hà, cán bộ, công chức, VCCI, báo cáo, chỉ số hài lòng, doanh nghiệp, tiếp cận thông tin, thái độ, thuế, cải-cách, thủ-tục, phiền-hà, cán-bộ, công-chức, VCCI, báo-cáo, chỉ-số-hài-lòng, doanh-nghiệp, tiếp-cận-thông-tin, thái-đ
Một lĩnh vực khác quan trọng là "tiếp cận thông tin thuế" được các doanh nghiệp đánh giá mới chỉ ở mức độ nhất định. Cứ 2 doanh nghiệp điều tra thì chỉ có 1 doanh nghiệp có thể tiếp cận chính sách thuế dễ dàng. Và tứ 10 doanh nghiệp thì lại có 7 doanh nghiệp đã từng gặp vướng mắc quá trình này.
Cảm nhận này khác tương đồng với kết quả nghiên cứu về lĩnh vực "thực hiện các thủ tục hành chính thuế". Báo cáo cho biết có tới gần một nửa, 49% doanh nghiệp từng gặp phiền hà trong các thủ tục thuế. Đặc biệt, doanh nghiệp than phiền nhất ở 2 thủ tục là việc đăng ký hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế và thủ tục khai thuế. Khi đi làm việc, các doanh nghiệp thường phải cung cấp thêm nhiều giấy tờ không cần thiết và thời gian giải quyết quá dài.
Liên quan đến lĩnh vực "công tác thanh kiểm tra", 80% doanh nghiệp đánh giá tích cực khi cho biết thái độ cán bộ thuế đúng mực, nhưng cũng có 26% doanh nghiệp nói rằng, nội dung thanh kiểm tra còn trùng lặp.
Tuy nhiên, với lĩnh vực thứ 5 là "tác động của thay đổi pháp luật thuế trong 5 năm qua", các doanh nghiệp đều chấm điểm tốt. Tới 92% doanh nghiệp đều cho rằng đã chuyển biến tích cực, đặc biệt là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã thay đổi giúp giảm thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp khá nhiều.
Đặc biệt, tỷ số hài lòng của các doanh nghiệp đối với cải cách thủ tục hành chính thuế nói chung tại các tỉnh trung vị là trên 71%.
Ông Bùi Văn Nam, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế chia sẻ: "Báo cáo này là một thước đó đánh giá quan trọng, từ đó, giúp chúng tôi đề ra các giải pháp nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức thuế theo đúng tuyên ngôn của ngành là "minh bạch-chuyên nghiệp- liêm chính-đổi mới".
"Trong thời gian qua, chúng tôi luôn cần thị, tiếp nhận, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục cuộc cải cách thủ tục thuế làm sao thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân", ông Nam khẳng định.
Ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch VCCI đánh giá: "Qua kết quả báo cáo này, cải cách của ngành thuế là đúng hướng và bước đầu đã có thành công".
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu trên, VCCI sẽ báo cáo tới Chính phủ và đưa ra các khuyến nghị từ tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh Nghị quyết 10 về cải cách môi trường kinh doanh tích cực hơn.
Phạm Huyền
VietNamNet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét