Bài thơ số 35: "Ý chí"

Hơn nửa buồng phổi phải cắt đi
Bằng cách luyện thở để giải nguy
Ý chí đã đẩy lùi bệnh tật
Trở thành chiến thắng, cụ vinh quy.
* Thông minh là thích nghi - muốn tồn tại và phát triển thì phải biết tự điều chỉnh và thích nghi. (Buffon)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét