- Phụ nữ cũng thèm muốn 'chuyện ấy' như nam giới

Song ngữ: Theo một cuộc khảo sát mới đây cho thấy phụ nữ cũng thèm muốn 'chuyện ấy' như nam giới, thậm chí còn nhiều hơn.

Phụ nữ cũng thèm muốn 'chuyện ấy' như nam giới
Women want sex just as much as menTheo một cuộc khảo sát mới đây cho thấy phụ nữ cũng thèm muốn 'chuyện ấy' như nam giới, thậm chí còn nhiều hơn.
Women want sex just as much as their partners - or even more - according to a recent survey.


Kindara, một ứng dụng sinh lý, đã đặt ra câu hỏi đối với 500 người dùng là nữ giới về quan điểm đối với dục tính nữ.
Kindara, a fertility app, asked 500 female users about their opinions about the female libido.

Hơn một nửa trong số này cho biết họ không hoàn toàn thỏa mãn với số lần hoạt động chăn gối hiện có.
More than half of the respondents said they weren't entirely satisfied with how much sex they were currently having.

Có tận 75% những phụ nữ này cho biết họ muốn quan hệ tình dục nhiều hơn 3 lần một tuần.
A whopping 75 per cent said they'd like to get cosy under the sheets more than three times a week.

13% số phụ nữ được hỏi cho biết họ muốn quan hệ tình dục nhiều hơn 6 lần một tuần.
And an energetic 13 per cent said they wanted to have sex more than six times a week.


mirror

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét