- Thiên nhiên vạn vật hữu tình

 Voi mẹ nửa ngày đào đất cứu voi con 

Video:

Tác giả: Jack Phillips, Epoch Times | Dịch giả: Thu Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét