Bài thơ số 34: "Phép màu trong một bài thơ"

Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện, năm 27 tuổi bị lao phổi nặng phải cắt trọn lá phổi phải và một phần ba lá phổi trái, sức thở chỉ còn 1/3. Các bác sĩ cho biết chỉ có thể sống thêm vài năm nữa. Nhưng BS Nguyễn Khắc Viện đã sống thêm 58 năm, hưởng thọ 85 tuổi và để lại một di sản gồm nhiều tác phẩm về y học, văn chương...Phép màu của BS Viện được gói gọn trong một bài thơ, phương pháp thở bụng. Phương pháp thở đã tạo nên những điều kỳ bí lạ lùng, cứu sống BS Viện khỏi bàn tay tử thần 58 năm qua...(Nguyễn Bá Truyền - Báo Sức khỏe Đời sống).
Bài thơ
Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm chậm sâu đều
Tập trung theo dõi
Luồng ra luồng vào
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được
Lúc nào cũng được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét