- 20 điều về chữ CHÂN

CHÂN: là bản chất cốt lõi nhất của Sự vật, của Mình, của Đời sống... hội tụ ở đó mọi điều về sự giản dị nhất nhưng kỳ diệu 'thần thông bảo bối' cho vạn sự! Và vì thế khi chạm được đến Chân là Ta có 'chìa khoá Vàng' khai phát được năng lực tiềm tàng quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất từ Ta và cách mở cửa đi vào sự vật hiện tượng, trong đời sống hanh thông và an lạc!


Thấy biết nhiều mà không thấu Chân Kiến 

Kinh qua nhiều mà khúc khuỷu Chân Hành 

Suy xét nhiều mà rời xa Chân Thực 

Tiêu chí nhiều mà khiến xiên lệch Chân Chỉ 

Năng lực nhiều mà làm vỡ Chân Tâm 

Xử sự nhiều mà thiếu vắng Chân Tình 

Cơ hội nhiều mà không chọn đúng Chân Phương 

Nỗ lực nhiều mà đánh mất Chân Thân 

Thay đổi nhiều mà không vững vàng Chân Định 

Tuổi đời nhiều mà méo mó Chân Nhân 

Niềm tin nhiều mà không có Chân Tín 

Gắng tốt nhiều mà hồ nghi Chân Thiện 

Quan hệ nhiều mà gượng gạo Chân Thành 

Được thêm nhiều mà thù ghét Chân Chính 

Biện luận nhiều mà trơn tuột Chân Ngôn 

Cách thức nhiều mà không đạt Chân Pháp 

Tranh hơn nhiều mà vùi dập Chân Lý 

Sư chùa nhiều mà rối rắm Chân Kinh 

Luận thuyết nhiều mà quay lưng Chân Đạo 

Mưu cầu nhiều mà không thành Chân Quả 

Có người bình luận: ôi giời anh nói thế...nhưng vấn đề là hành động cơ!

Vâng! Nhưng người hành động sai sống tồi không thể nói những lời như thế được!

Hơn nữa tôi và bạn đọc 'cảnh tỉnh' để phản tỉnh cho mình hay hơn chứ không hòng tuyệt hảo! Tư duy định hướng hành vi! Chứ không phải là 'chỉ nói'.

Nguyễn Tất ThịnhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét