- Khi người Phật tử bị bắt buộc phải bỏ Đạo

Nên thể hiện pháp lành
Có khả năng, chất phát
Hiền hòa, không kiêu mạn
Sống dễ dàng, tri túc...

(Nguồn Pinterest)


Người hằng mong thanh tịnh:

Nên thể hiện pháp lành

Có khả năng, chất phát

Hiền hòa, không kiêu mạn

Sống dễ dàng, tri túc

Thanh đạm, không rộn ràng

Lục căn luôn trong sáng

Trí tuệ càng hiển minh

Chuyên cần, không quyến niệm

Không làm việc ác nhỏ

Mà bậc trí hiền chê

Nguyện thái bình an lạc

Nguyện tất cả sinh linh

Tràn đầy muôn hạnh phúc

Chúng sanh dù yếu mạnh

Lớn nhỏ hoặc trung bình

Thấp cao không đồng đẳng

Hết thảy chúng hữu tình

Lòng từ không phân biệt

Hữu hình hoặc vô hình

Đã sinh hoặc chưa sinh

Gần xa không kể xiết

Nguyện tất cả sinh linh

Hạnh phúc luôn tràn đầy

Đừng lừa đảo lẫn nhau

Chớ bất mãn điều gì

Đừng mong ai khổ đau

Vì tâm niệm sân si

Hoặc vì nuôi oán thù

Hãy mở rộng tình thương

Hy sinh như mẹ hiền

Suốt đời lo che chở

Đứa con một của mình

Hãy phát tâm vô lượng

Đến tất cả sinh linh

Từ bi gieo khắp cùng

Cả thế gian khổ hải

Trên dưới và quanh mình

Không hẹp hòi oan trái

Không hờn giận oán thù

Khi đi, đứng, ngồi nằm

Bao giờ còn thức tỉnh

Giữ niệm từ bi này

Thân tâm thường thanh tịnh

Phạm hạnh chính là đây

Ai xả ly kiến thủ

Giới hạnh được nghiêm trì

Chánh tri đều viên mãn 

Không ái nhiễm dục trần

Thoát ly đường sanh tử.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét