- Bồ Câu Đa Sắc(Nesoenas mayeri)


https://youtu.be/rEn-303DP3U


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét