- Nghiệp là con đường duy nhất đưa đến Giác ngộ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét