- Cách tái nạp năng lượng trong 10 phút cuối ngày làm việc

10 phút cuối ngày làm việc có thể là khoảng thời gian then chốt, cho phép bạn nhìn nhận lại những công việc đã làm được, sắp xếp lại những cuộc họp, bàn làm việc,... và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày làm việc tiếp theo.


KIỀU CHÂU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét